#YesWeCare – ass och 2022 d’Devise vu SERVIOR

06/01/22 | Aktualität, Covid19


#YesWeCare – as och am Neien Joer d’Devise vu SERVIOR a sengen iwwer 2.200 Mataarbechter.
Vu Nidderkuer bis op Veianen, vun Diddeleng bis op Dikkrech… an op der Rhum mat der Ennerstëtzung vun der Familljeministesch Corinne Cahen.

𝐌𝐄𝐑𝐂𝐈 jiddwer Eenzelnem deen sech impfe gelooss huet ! 𝐌𝐄𝐑𝐂𝐈 alle Beschäftegten an de Gesondheets- a Fleegeberuffer, déi all Dag – an dat säit Méint – hiert méiglechst ginn !

𝐌𝐄𝐑𝐂𝐈 jiddwer Eenzelem dee solidaresch ass an sou der Gemeinschaft hëlleft !

#impfewierkt #DenAlterLiewen #Liewensfreed #Seniors #Solidarity #tousvaccinéstousprotégés

Skip to content