Schéin Ouschteren !

Ouschtere gëtt och dëst Joer an all eisen Haiser gefeiert!

A fir dass nëmme kee Fonke vu Verdrësslechkeet kéint opkommen, sinn eis Animatiouns-Equipë permanent drëms beméit eis Bewunner beschtméiglech ze encadréieren an a mat hinne flott Beschäftegungen ze organiséieren.

Eise Bewunner ass et och wichteg, dass si sou gutt et nëmme geet, un de Preparatioune vun dëse Festdeeg kënne matwierken.

Scho Wochen am Vieräus gin d’Iddien ausgetosch, wéi een och dëst Joer d’Ouschterdeeg zu engem flotten, freedegen a faarwege Festweekend, mat selwer hiergestalltem Dekoratiouns-Material, ka maachen.

Zesumme gëtt gebastelt, gemoolt, gepinselt, gepäscht… an d’Freed, d’Laachen an déi gutt Stëmmung ginn dobäi natierlech net vergiess.

Zu Esch, am SERVIOR-Haus „Op der Léier“ gouf des Liewensfreed wärend Preparatiounsaarbechten, vun de Bewunner a Mataarbechter, an engem flotte Video festgehalen: