Den Dé-Confinement ass lancéiert, d’Sécherheet muss awer op éischter Platz bleiwen

Och wann d’Reglementatioune lues a lues manner streng gin, si mir nach net an der Normalitéit an an der totaler Sécherheet ukomm!

D’Liewen an engem Alters- oder Fleegeheem charakteriséiert sech duerch säi Liewen an enger Gemeinschaft.

Néierens anescht wéi grad hei, ass des Liewenscommunautéit – déi och Synonym vu Famill ass   duerch d’Fragilitéit an d’Verletzlechkeet vun hire Bewunner, Ären Elteren, Grousselteren a Famill, un déi mir grad sou attachéiert si wéi dier, charakteriséiert.

Mir dierfen net vergiessen, dass och nëmmen eng eenzeg Persoun, ugestach mam Covid-19-Virus, des ganz Liewenscommunautéit, vill Bewunner bis souguer e ganzt Haus kann op d’Kopp geheie, wa mir net individuell a solidaresch Moossnamen anhalen, an eis responsabel weisen a verhalen.

Dofir, loosst eis weider virsiichteg bleiwen an e rouege Kapp an dëser Iwwergangsphase behalen. Loosst eis net ze fuerderend sinn a verstoen dass nach net alles bei der bekannter Normalitéit an all Haus ukomm ass. Et kann net all Struktur, mat hire spezifesche Charakteristika an Infrastrukturen, zum gläiche Moment op déi selwecht Manéier op d’Erwaardunge vu Famillje punkto Visitte reagéieren. Dofir muss ee Versteesdemech hunn, wann zb Beispill an deem engen Haus d’Cafeteria nach net fir d’Familljen op ass, dass et net méiglech ass, wéi an der Vergaangenheet, do e Maufel ziessen oder e Kaffi ze drénken, dass et net méiglech ass dass jiddereen sech komplett fräi mat senger Famill am Park kann treffen, an sou weider. All dëst freed nach e bësse Gedold a Versteesdemech !

Loosst eis responsabel sinn a gedëlleg, bleiwe mer solidaresch fir dass no an no, an aller Sécherheet, dat „normaalt“ Liewen erëm kann op d’Schinne kommen, dëst zur gréisster Freed vun eise Bewunner an eisem Encadrements-Personal !

Villmools Merci Iech all, de Familljen, fir Ärt Versteesdemech, Är Ënnerstëtzung an Ärt Vertrauen !