Monatsplan: Thillebierg

Dënschdeg 05/02/2019
Kaffiskränzchen „Amis Italien“

Mëttwoch 06/02/2019
Servior baakt Eisekuchen

Donneschdeg 07/02/2019
Virliesen vun Geschichten

Dënschdeg 12/02/2019
Spill an Spaass „Wolz-Déifferdeng“

Dënschdeg 12/02/2019
Kachatelier „Raclette“

Donneschdeg 14/02/2019
Virliesen vun Geschichten

Freideg 15/02/2019
Virliesen vun Geschichten

Dënschdeg 19/02/2019
Kachatelier „Raclette“

Mëttwoch 20/02/2019
Visite Ile aux Clowns

Donneschdeg 21/02/2019
Grousse Fuesbal mam Jeannot Conter

Freideg  22/02/2019
Kachatelier “ Raclette“ 

Dënschdeg 22/02/2019
Kachatelier “ Raclette“

Samsdeg  23/02/2019
Sortie Visite vun Aktivitäten mat Henn 

Dënschdeg 25/02/2019
Kachatelier „Raclette“

Donneschdeg 28/02/2019
Virliesen vun Geschichten

Fir weider Informatiounen kennt Dir Iech un d’Haus Thillebierg wenden um Telefon 58 47 58-1 oder op thillebierg@servior.lu