Aide-soignant – Krankenpflegehelfer

D’Sonja Reuland schafft säit 2005 am Nidderkuerer Altersheem Um Lauterbann an hëlleft de Bewunner dobäi, gutt a sécher duerch den Alldag ze kommen. Hat bekëmmert sech och vill em d’Studenten, déi am Haus e Stage maachen.

Saï Fazit: Een haarden Job mee nach ëmmer de schéinsten Job vun der Welt.

Méi Informatiounen
Langue: Lux
Lien vum Vidéo op YouTube (05/2017, SERVIOR)
Bei SERVIOR schaffen / Postulez chez SERVIOR (jobs.servior.lu)
Philosophie de soins chez SERVIOR (servior.lu)
Pflegephilosophie bei SERVIOR (servior.lu)