Howald: CIPA „Beim Klouschter“

Fir de Kontakt mat den Familljen net ze verléiren hu mir an all eisen Haiser Tabletten bereedgestallt fir per Skype kenen mateneen ze schwätzen.